Ochrana osobních údajů

(ilustrace)

Naše společnost si velmi váží důvěry svých klientů a návštěvníků.

Je pro nás samozřejmostí, že Vámi poskytnuté informace považujeme za důvěrné a uchováváme je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Veškeré údaje jsou bezpečně uloženy a přístup k nim má pouze omezená skupina pověřených zaměstnanců.

Zavazujeme se, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Poskytnuté emailové adresy slouží pouze pro jednorázovou komunikaci, nejsou na ně zasílány žádné další nabídky.